کنسول جستجوی گوگل یک نوع گزارش جدید اضافه میکند

گزارش جدید در کنسول گوگل

گوگل یک نوع گزارش جدید در قسمت داده های ساختار یافته ( Structured data ) خود اضافه کرده است.

در حال حاضر یک نوع گزارش اختصاصی با نام (Datasets) به عنوان یک داده ساختار یافته در کنسول جستجوی گوگل وجود دارد.

افرادی که از داده های ساختار یافته در سایت خود استفاده کرده اند ، میتوانند این نوع گزارشات را در قسمت (Enhancements) پیدا کنند.

گوگل سال گذشته موتور جستجوی جدیدی را معرفی کرد که فقط داده های Datasets و یا همان ساختار یافته را برای اهداف تحقیقاتی خود در برمیگیرد.

در نتیجه برای نمایش محتوا در این موتور جستجو ، صاحبان سایت باید از داده های ساختار یافته استفاده کنند.

اگر از این نوع داده ها در سایت خود استفاده نمیکنید ، نمیتوانید این گزارشات را در کنسول جستجوی گوگل مشاهده کنید.

مجموعه داده های ساختار یافته چیست؟

از این نوع داده برای کمک به گوگل جهت شناسایی یک مجموعه داده استفاده میشود و بعد از آن داده ها اجازه ظاهر شدن در موتور جستجوی مجموعه داده های گوگل (Datasets) را میدهد.

در زیر چند نمونه از مجموعه داده ها را مثال میزنم :

به گفته گوگل :

هر چیزی که به عنوان یک مجموعه داده به نظر برسد میتواند واجد شرایط نشانه گذاری Datasets باشد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه پیاده سازی مجموعه داده های ساختار یافته ، میتوانید به اسناد گوگل در اینجا مراجعه کنید.

به این post امتیاز دهید
خروج از نسخه موبایل