موفقیت تنها پول نیست

موفقیت تنها پول نیست :

اگر اهدافی در زمینه تجارت و یا کسب و کارتان دارید ، این نکته را همیشه به یاد داشته باشید که قبل از هر چیز و حتی قبل از فکر کردن به پول و درآمد ، باید خودتان را وقف دیگران کنید !!

منظور از دیگران میتواند مشتریان شما و یا جامعه هدف شما باشد.

این موضوع یکی از مهمترین نکات افراد موفق و ثروتمند دنیا هست. اگر از هر کدام آنها بپرسید و یا زندگی آنها را مطالعه کنید متوجه میشوید که همه آنها در جایی گفته اند که در ابتدای کار هرگز به پول و درآمد فکر نکرده اند و تنها هدفشان خدمت به دیگران و البته تداوم در مسیری بوده که به عنوان هدف انتخاب کرده اند.

بنابراین منفعت شما در زندگی همواره با خدمت شما به افراد دیگر نسبت مستقیم دارد.

در این مورد میتوانید از خود سوال کنید که من برای مشترینانم و یا جامعه هدفم چه کاری میتوانم انجام دهم و یا آنها به چه چیزی نیاز دارند که من میتوانم آن را براورده کنم؟

به این post امتیاز دهید
خروج از نسخه موبایل