رابطه شخصیت و ارتباطات شما با موفقیت

رابطه شخصیت و ارتباطات شما با موفقیت

شخصیت وعملکرد شما به این بستگی دارد که درپنج سال گذشته با چه افرادی رفت و آمد کرده اید و چه کتابهایی خوانده اید.

هرچیزی روابطی را میطلبد . افراد موفق عادت دارند شبکه ای از روابط با کیفیت بالا را در سراسر زندگیشان برقرار و حفظ کنند.

بیش از ۹۰ درصد موفقیت و کامیابی شمابه گروه مرجع مربوط میشود.بنابه تعریف ، گروه مرجع به افرادی گفته میشود که شما طبق عادت و معمول با آنها آشنا هستید و وقتتان را باآنها میگذرانید.

اگرمیخواهید شخصی موفق باشید ، با افراد مثبت رفت و آمد کنید.با افرادی رفت و آمد کنید که مطمئن و شاد هستند و اهدافی دارند و در زندگیشان درحال پیشرفت هستند.

همیشه سعی کنید کمک دهنده باشید تا کمک گیرنده.بهترین روش ایجاد ارتباط این است که همواره دنبال راهنمایی و کمک به دیگران باشیم تا آنها بتوانند به هدفشان برسند.

هرچه از خودتان به دیگران ببخشید بدون آنکه چشم داشتی از آنها داشته باشید ، منافع بیشتری از منابع ناشناخته نصیب شما خواهد شد.

به این post امتیاز دهید
خروج از نسخه موبایل